Kulturna dejavnost na Črešnjvecu ima bogato zgodovino, saj je Kulturno umetniško društvo leta 2010 praznovalo že 90-letnico delovanja.

Tudi zborovsko petje na Črešnjevcu ima dolgoletno tradicijo, saj je bil moški pevski zbor ustanovljen že pred 85 leti, leta 1983 pa so se zboru pridružila še dekleta.

Zbor je v začetku posegal po lažjih skladbah, primernih tedanji sestavi, kasneje pa je začel izvajati tudi zahtevnejše pesmi iz slovenske in tuje glasbene literature.

Leta 2000 je zbor prvič prestopil državne meje in se udeležil »Adventnega petja« na Dunaju, kjer je pripravil tudi tri priložnostne koncerte in bil zelo lepo sprejet. V letu 2001 se je udeležil mednarodnega zborovskega tekmovanja v Pragi in prejel zlato plaketo v skupini amaterskih mešanih zborov in zlato plaketo za najboljšo izvedbo narodne pesmi iz svoje domovine.  Leta 2003 je zbor sodeloval na mednarodnem tekmovanju v Veroni in prejel srebrno plaketo. Sledila je zborovska olimpiada v Bremnu leta 2004 (bronasto priznanje). Leta 2005 je bila premierno izvedena kantata za mešani pevski zbor in komorno instrumentalno zasedbo, »Takrat me počakaj, sonce«, ki je bila napisana prav za naš zbor.  Zbor je za svoje delo leta 2005 prejel najvišje priznanje občine Slovenska Bistrica in Romihovo priznanje, ki se podeljuje na področju amaterske kulture.

V zadnjih letih se je zboru pridružilo mnogo mladih pevcev, kar je zelo razveseljivo in daje zborovskemu ustvarjanju na Črešnjevcu nov zagon za prihodnost. Poleg številnih nastopov doma je zbor leta 2012 zbor sodeloval na mednarodnem festivalu na Costa Bravi v Španiji, leta 2013 sodeloval na mednarodnem festivalu v italijanskih Dolomitih, leta 2014 pa gostoval na Hrvaškem v Osijeku.

V sezoni 2014/2015 je mešani pevski zbor praznoval 30-letnico delovanja.

Leta 2016 smo gostovali v Črni Gori, kjer smo v Herceg Novem in okolici izvedli več nastopov.

 

Predsednik društva  je Ivan Krajnčič,  predsednik zbora je Franci Podgrajšek, zborovodkinja je mag. Franja Kmetec.

Mešani pevski zbor

KUD Štefana Romiha Črešnjevec - 2015